Dan a Run

Een aantal jaren hebben wij met veel plezier onze huiskamerconcerten gegeven. Veel mensen hebben we mogen ontvangen. Helaas is het, door ziekte van een van ons, niet meer mogelijk en gaan wij stoppen met de huiskamerconcerten.

 

Vier Vlielanders ontdekken tijdens hun vakantie naar het Schotse eiland Mull dat er meer overeenkomsten zijn tussen
Vlieland en Mull dan zij dachten. Voor ze het beseffen belanden zij in een oud verhaal waarvan de werkelijkheid
dichterbij ligt dan ze ooit hadden kunnen vermoeden.....

 

 

Deze voorspelling wordt als volgt verwoord

Wanneer de ene broer de ander vermoord

Dan zal de haven van Vlieland ontoegankelijk blijken.

Volgen op deze broedermoord nog meerdere lijken

Als nogmaals een broer de hand aan de ander slaat

Waardoor de ongelukkige het leven laat

Dan is aan het lot niet meer te ontkomen

En zal de zee vrij door Vlieland stromen.